ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

11 October, 2017

ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ For Latest News Updates Follow Rozana Spokesman! EPAPER : https://www.rozanaspokesman.in/epaper PUNJABI WEBSITE: https://punjabi.rozanaspokesman.in ENGLISH WEBSITE: https://www.rozanaspokesman.in FACEBOOK: https://www.facebook.com/RozanaSpokes... TWITTER: https://twitter.com/rozanaspokesman GOOGLE Plus: https://plus.google.com/u/0/+Rozanasp...