ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ

05 June, 2017

Champions Trophy: Even Pak nationals celebrated India's victory over Pak .